ลิปแมทที่เนื้อดีที่สุดในใจ

ลิปแมทที่เนื้อดีที่สุดในใจ

จะบอกว่าชอบลิปรุ่นนี้ของ Mille Beaute มาก ขอยกให้เป็นลิปแมทที่เนื้อดีที่สุดในใจเลย