EYEBROW

มีครบทั้ง 4 สี ปกติใช้รุ่นธรรมดาว่าเขียนง่ายอยู่แล้ว แต่พอมาเจอรุ่น Slim ยิ่งชอบใหญ่

นี่สวอชครบทุกรุ่นทุกโทน ชอบเนื้อดินสอเขียนง่าย กันน้ำ

สีชัด เขียนง่าย มี 4 เฉดสี ไม่ว่าจะผมสีไหน ก็เอาอยู่

ผลิตโรงงานเกาหลี มีรุ่น Slim ด้วยน้า เขียนแล้วดูไม่เป็นก้อน