ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 1. แนะนำให้ถ่ายคลิปวิดีโอในขณะเปิดกล่องพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการเปลี่ยน/คืนสินค้า
 2. การเปลี่ยน/คืนสินค้า สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมและสมบูรณ์เท่านั้น หากมีการชำรุดหรือทดลองใช้แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้
 3. ระยะเวลาที่ท่านแจ้งการเปลี่ยน/คืนสินค้า จะต้องแจ้งภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
 4. การติดต่อเพื่อแจ้งการเปลี่ยน/คืนสินค้า กรุณาติดต่อได้ที่ช่องทาง Line ID : @millebeaute
 5. การจัดส่งสินค้ากลับคืนบริษัท จำเป็นจะต้องแนบรูปใบเสร็จค่าส่งสินค้าทาง Line ID : @millebeaute เพื่อเป็นหลักฐานการคืนเงินค่าจัดส่งสินค้าตามจริง และสินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับ โปรดแพ็คสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด **หากสินค้ามีความเสียหาย หรือมีการทดลองใช้แล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี และหากท่านประสงค์จะรับสินค้าคืน ทางบริษัทจะส่งสินค้าตัวเดิมกลับไปภายใน 3 วัน*
 6. เมื่อทางเราได้รับสินค้าจากท่านแล้ว เราจะทำการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องภายใน 3 วัน หรือทำการคืนเงินให้ท่านไม่เกิน 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกต์)
 7. กรณีสินค้าของท่านต้องการเปลี่ยนนั้นหมด สามารถคืนเงิน หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นแทนได้ โดยหากสินค้าที่เปลี่ยนนั้นมีราคาสูงกว่า จะต้องชำระส่วนต่างของราคาสินค้า และหากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมีราคาต่ำกว่า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างของราคาสินค้าให้กับท่าน
 8. ไม่รับการการเปลี่ยน/คืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้
  -สินค้ามีการเปิดใช้งานแล้ว
  -สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.millebeaute.com
  -ไม่มีการจัดส่งสินค้าคืนภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
  -สินค้าที่ส่งคืนได้รับความเสียหาย จากการแพ็คของลูกค้า
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้